Strony Prywatne Dagoberta Hill'a

Liberator-Portal Wolnosciowy

 

aktualizacja : 05,sty,2006 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.gif (43 bytes)


Witam serdecznie na moich stronach internetowych. Właściwie wszystkie tu prezentowane przeze mnie strony www przesiąknięte są wolnościowymi poglądami, libertariańskimi ideami.
Poruszają one zarówno zagadnienia real-świata jak i v-świata (wirtualnego, istniejącego jedynie w sferze internetu) oraz przenikające się jak np. strony "Cannabii" i związanej z nią Cannabijskiej Libertarii.


"Cannabia" jest organizacją libertariańską. Stawia sobie za cel umożliwienie życia w zgodzie z wartościami libertariańskimi, którymi są przede wszystkim "wolność każdego człowieka w samodecydowaniu", eliminacje przymusu wynikającego z interwencji państwa, czołowego gwałciciela wolności. Obecnie nie ma na świecie państwa dajacego maximum wolności obywatelskiej. Wszędzie (włącznie z USA) w mniejszym lub większym stopniu "państwo" a właściwie władza (i nie ma znaczenia czy autorytarna czy demokratyczna) ogranicza swobody obywatelskie. Nigdzie nie jest w pełni przestrzegana podstawowa zasada libertarianizu "chcącemu nie dzieje się krzywda". W mniejszym lub większym stopniu "odpowiedzialność za czyny jednostki" przenoszona jest "zgodnie z prawem" na państwo, a więc społeczeństwo.

Dlatego też "Cannabia" stawia sobie za cel uświadamianie, że:
- Odpowiedzialność każdego winnna spoczywać na nim samym;
- Każdy winien mieć prawo do takiego dysponowania swoją osobą i wszystkim co do niego należy w zakresie w jakim sam uzna za właściwy;
- Jedynym obowiązkiem człowieka jest respektowanie praw innych ludzi;

"Cannabia" to KUŹNIA WOLNOŚCI


Jednocześnie "Cannabia" jest inicjatorem projektu "Cannabijska Libertaria".
Projekt niniejszy ma udowodnić, poprzez symulacje, możliwość istnienia społeczeńswta kierującego się wartościami libertariańskimi. Jako, że obecna sytuacja geo-polityczna oparta jest na funkcjonowaniu państw, to dla zrozumienia przez nie-libertariańską część społeczeństwa, postanowiliśmy określać libertarię (społeczność libertariańską) mianem quasi-państwa. Jednocześnie, biorąc pod uwagę wirtualny charakter libertarii, będzie to wirtualne quasi-państwo. Mimo, że "Cannabijska Libertaria" jest symulacją nie będziemy się powstrzymywać, w miarę realnych uwarunkowań, od przenoszenia naszego "wirtualnego świata" na płaszczyznę realną, pamiętając o libertariańskich zasadach.

Pozdrawiam
Ja - Dago

0.gif (43 bytes)
   
Strona główna

"Cannabia" Cannabijska Libertaria

"Liberty znaczy Wolność"

"Klub Libertariański" WKRP

"Kongres Wolności" Klubu RP


"Gazeta" Libertarianizm'u


Pozycjonowanie stron

 

 

 

 

 

Formularz Pocztowy